Dva slova: AL
Dva slova: AR
Dva slova: AC
Dva slova: BG
Dva slova: BO
Dva slova: BP
Dva slova: BT
Dva slova: BĆ
Dva slova: BU
Dva slova: BČ
Dva slova: VA
Dva slova: VB
Dva slova: VL
Dva slova: VP
Dva slova: VR
Dva slova: VS
Dva slova: VŠ
Dva slova: GL
Dva slova: GM
Dva slova: DE
Dva slova: ĐA
Dva slova: ZA
Dva slova: ZR
Dva slova: IN
Dva slova: IC
Dva slova: JA
Dva slova: KA
Dva slova: KV
Dva slova: KG
Dva slova: KŽ
Dva slova: KI
Dva slova: KL
Dva slova: KM
Dva slova: KO
Dva slova: KŠ
Dva slova: LB
Dva slova: LE
Dva slova: LO
Dva slova: LU
Dva slova: NV
Dva slova: NG
Dva slova: NI
Dva slova: NP
Dva slova: NS
Dva slova: PA
Dva slova: PB
Dva slova: PE
Dva slova: PŽ
Dva slova: PZ
Dva slova: PI
Dva slova: PK
Dva slova: PN
Dva slova: PO
Dva slova: PP
Dva slova: PR
Dva slova: PT
Dva slova: RA
Dva slova: RU
Dva slova: SA
Dva slova: SV
Dva slova: SD
Dva slova: SJ
Dva slova: SM
Dva slova: SO
Dva slova: SP
Dva slova: ST
Dva slova: SU
Dva slova: SC
Dva slova: TO
Dva slova: TS
Dva slova: TT
Dva slova: ĆU
Dva slova: UB
Dva slova: UE
Dva slova: UR
Dva slova: ČA
Dva slova: ŠA
Dva slova: ŠI
Autooznake Srbije
 
Ova aplikacija prikazuje naziv grada i okruga na osnovu dvoslovne oznake sa registartske tavlice vozila registrovanih u Srbiji
Unos latinicom

Ako vam ova aplikacija može biti od koristi pišite mi na mirmil AT eunet DOT rs pa ću vam poslati sve potrebne fajlove.